رسالة, اوت 2 2005

Other languages: English, Български, Italiano, Română, زبان_فارسی

 

رسالة, اوت 2 2005 [O]

فرزندان عزيزم! من با دستاني باز به سوي شما آمده‌ام تا همه شما را در آغوش بگيرم و تحت پوشش قرار دهم. وقتي قلبهاي شما پر از درخشش‌ بت‌هاي دروغين است من نمي‌توانم كاري بكنم. قلبهايتان را پاك كرده و اجازه دهيد فرشتگان من تا شروع به سرودن در آن كنم و سپس من شما را زير پوشش خودم گرفته و فرزندم را به شما مي‌دهم كه آرامش حقيقي و خوشبختي است. معطل نكنيد فرزندانم. متشكرم.
To compare Medjugorje messages with another language versions choose

For God to live in your hearts, you must love.

`