رسالة, سپتامبر 2 2005

Other languages: English, Български, Italiano, Română, زبان_فارسی

 
فرزندان عزيزم! من مانند يك مادر به سوي شما مي‌آيم و عظمت خداوند را به شما نشان مي‌دهم. پدر شما، دوستتان دارد و شما؟ كجا هستيد فرزندان من؟ چه چيزي در قلب شما در مكان اول قرار دارد؟ چه چيزي اجازه نمي‌دهد كه فرزند من در جاي اول قرار گيرد؟ فرزندانم اجازه دهيد كه بركت خداوند شما را پرسازد. باشد كه آرامش خداوند در شما نفوذ كرده ، آرامشي كه فرزندم به شما مي‌دهد.
To compare Medjugorje messages with another language versions choose

For God to live in your hearts, you must love.

`