رسالة, مارس 2 2006

Other languages: English, Български, Čeština, Italiano, Latviešu, زبان_فارسی

 

رسالة, مارس 2 2006 [O]

بانوي ما بسيار غمگين بود و گفت : عيسي را ستايش كنيد! او همه چيزهاي مذهبي را بركت داد و همينطور مردمي كه آنجا حضور داشتند. و همين‌طور در مورد دلايلي كه جهان هنوز عشق خداوند را درك نكرده است . او گفت: «خداوند عشق است! خداوند عشق است! خداوند عشق است!» ميريانا گفت او سوالاتي در مورد مردم بيمار پرسيد و او از بانوي ما پاسخ دريافت كرد ولي نمي‌توانست به ديگران بگويد.
To compare Medjugorje messages with another language versions choose

For God to live in your hearts, you must love.

`