رسالة, مه 2 2006

Other languages: English, Български, Čeština, Italiano, Latviešu, Română, زبان_فارسی

 

رسالة, مه 2 2006 [O]

فرزندان عزيزم! من مانند يك مادر نزد شما آمده‌ام . من با قلبي باز و پر از عشق براي شما آمده‌ام. فرزندانم. قلبهايتان را از هر چيزي كه شما را از پذيرفتن من و درك عشق فرزندم باز مي‌دارد پاك كنيد. از طريق قلب من مي‌خواهم پيروز و رستگار شويد. قلبهايتان را بازكنيد. من شما را هدايت مي‌كنم. متشكرم.
To compare Medjugorje messages with another language versions choose

For God to live in your hearts, you must love.

`