رسالة, نوامبر 25 2006


 
فرزندان عزيزم! امروز نيز شما را فرامي‌خوانم كه دعا كنيد دعا كنيد دعا كنيد. فرزندان كوچكم، زماني كه شما دعا مي‌كنيد به خدا نزديك مي‌شويد و او آرزوي ابديت را به شما مي‌دهد. اين لحظاتي است كه شما ميتوانيد بيشتر در مورد خداوند صحبت كنيد و بيشتر براي او باشيد. بنابراين فرزندان كوچكم مقاومت نكنيد بلكه اجازه دهيد تا او شما را هدايت كند و درون زندگيتان را تغيير دهد. فراموش نكنيد كه شما مسافراني به سوي ابديت هستيد. بنابراين فرزندان كوچكم، اجازه دهيد تا خداوند مانند شباني كه گله‌اش را هدايت مي‌كند شما را هدايت كند. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
To compare Medjugorje messages with another language versions choose

For God to live in your hearts, you must love.

`