رسالة, اوت 25 2007


 

رسالة, اوت 25 2007 [O]

فرزندان عزيزم! امروز نيز شما را به تبديل شدن مي‌خوانم. باشد كه زندگي شما فرزندان كوچكم انعكاسي از نيكويي‌هاي خداوند باشد نه اينكه نفرت و بي‌وفايي. دعا كنيد فرزندان كوچكم، دعا براي شما زندگي را مي‌آورد. در اين راه در زندگي شما فيض و شادي آشكار خواهد شد كه خداوند به كساني كه قلبشان را به عشق او باز ميكنند مي‌دهد. و شما كه از رحمت الهي دور هستيد تبديل شويد كه خداوند ناشنوا نيست كه دعاهاي شما را نشنود و هنوز براي شما دير نشده است. بنابراين در اين لحظات پرفيض تبديل شويد و خداوند را در مكان اول زندگيتان قرار دهيد. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
To compare Medjugorje messages with another language versions choose

For God to live in your hearts, you must love.

`