رسالة, نوامبر 2 2007


 
فرزندان عزيزم! امروز شما را فرا مي‌خوانم كه قلبهايتان را به روح‌القدس بازكنيد و اجازه بدهيد تا او شما را تغيير دهد. فرزندانم خداوند بي‌اندازه نيكوست و بنابراين مانند يك مادر از شما درخواست مي‌كنم كه دعا كنيد دعا كنيد دعاكنيد روزه بگيريد و اميد داشته باشيد كه امكان رسيدن به خوبي وجود دارد. روح‌القدس خوبي‌ها را در شما تقويت‌خواهد كرد و شما قادر خواهيد بود كه خدا را پدر خود صدا بزنيد. از طريق عشقي عالي شما خالصانه به مردم عشق خواهيد ورزيد و از طريق خدا آن ها را مانند برادران و خواهران در نظر خواهيد گرفت.
متشكرم. وقتي بانوي ما بركت مي‌داد گفت در اين راه كه من شما را به سوي فرزندم هدايت مي‌كنم كساني كه نماينده او هستند در كنار من قدم مي‌زنند.
To compare Medjugorje messages with another language versions choose

For God to live in your hearts, you must love.

`