رسالة, دسامبر 2 2007


 
فرزندان عزيزم! امروز وقتي به قلبهاي شما مي‌نگرم قلبم از درد به لرزه مي‌افتد. فرزندانم لحظه‌اي بايستيد و به قلبهايتان نگاه كنيد. آيا فرزند من، خداوند شما حقيقتا در اولين مكان قرار دارد؟ آيا فرمان‌هاي او حقيقتا پايه زندگي شماست؟ من دوباره به شما هشدار مي‌دهم. بدون ايمان نزديكي به خدا وجود ندارد. كلمه خدا كه نور نجات و نور واقعي است. ميريانا اضافه كرد من از بانو خواستم كه با ناراحتي ما را ترك نكند و بانو لبخند تلخي به درخواست من داد و رفت. اين بار بانو پيغامش را با كلمه متشكرم پايان نداد. بانو همه ما و همه چيزهاي مذهبي كه آورده شده بود را بركت داد.
To compare Medjugorje messages with another language versions choose

For God to live in your hearts, you must love.

`