رسالة, مارس 2 2008


 

رسالة, مارس 2 2008 [O]

فرزندان عزيزم از شما درخواست مي‌كنم، بخصوص در اين زمان روزه به نيكويي‌هاي خداوند پاسخ دهيد زيرا او شما را انتخاب كرده است و مرا ميان شما فرستاده است. از گناهانتان پاك شويد و عيسي مسيح فرزندم كه قرباني است براي كفاره گناهان همه جهان را بشناسيد. باشد كه او معني زندگي شما باشد. باشد كه زندگي شما محبت الهي را از فرزندم دريافت كند. متشكرم فرزندانم.
To compare Medjugorje messages with another language versions choose

For God to live in your hearts, you must love.

`