رسالة, سپتامبر 2 2008


 
فرزندان عزيزم، امروز با قلبي مادرانه شما را در اطرافم جمع كرده‌ام تا بگويم همسايه خود را محبت كنيد. فرزندانم بايستيد. به چشمان برادرتان نگاه كنيد و مسيح را ببينيد پسر مرا. اگر شادي را ديديد با او شادي كنيد. اگر غم را در چشمان برادرتان ديديد. با مهرباني خود آن را بيرون بيافكنيد. زيرا بدون عشق شما گم شده‌ايد. تنها عشق تأثيرگذار است. آن معجزه مي‌كند. عشقي كه در اتحاد با پسر من بدست مي‌آيد و پيروزي به قلبهاي شما مي‌دهد. بنابراين فرزندانم محبت كنيد (عشق بورزيد).
بانوي ما همه چيزهاي مذهبي كه آورده شده بود را بركت داد و خواست كه براي شبانان دعا شود.
To compare Medjugorje messages with another language versions choose

For God to live in your hearts, you must love.

`