رسالة, نوامبر 2 2008


 
فرزندان عزيزم امروز شما را فرا مي‌خوانم به اتحادكامل در خداوند. بدن شما روي زمين است اما من در مورد روح شما مي‌گويم كه اغلب در نزديكي خداوند باشد. شما از طريق دعا و دعاي با تمام قلب به اين دست پيدا مي‌كنيد. در اين مسير شما خداوند را به خاطر نيكويي‌هاي بي‌اندازه‌اش كه از طريق من به شما داده است شكر مي‌كنيد با قلبي خالص شما ملزم به درمان جانهايتان مي‌شويد كه نيكويي‌هاي برابر دريافت خواهيد كرد. متشكرم . فرزندانم.
باتمام قلب من براي شما دعا ميكنم كه خداوند به شما استقامت و عشق به شبانانتان را بدهد تا در اين را شما را هدايت كنند.
To compare Medjugorje messages with another language versions choose

For God to live in your hearts, you must love.

`