رسالة, آوريل 2 2009


 

رسالة, آوريل 2 2009 [O]

فرزندان عزيزم! عشق خداوند در كلام من است. فرزندانم آن عشقي است كه مايلم شما را به سوي حقيقت و عدالت بگرداند. آن عشقي است كه مي‌خواهم شما را از اشتباه نجات دهد. و اما در مورد شما، فرزندانم؟ قلبهاي شما بسته مانده است ، آنها سخت هستند و بدون پاسخ به من مانده اند. آن‌ها بدون صداقت است. ......با عشقي مادرانه براي شما دعا ميكنم زيرا مي‌خواهم كه شما در پسر من رستاخيز كنيد. (احيا شويد)...متشكرم.
To compare Medjugorje messages with another language versions choose

For God to live in your hearts, you must love.

`