رسالة, ژوئن 2 2009


 

رسالة, ژوئن 2 2009 [O]

فرزندان عزيزم! عشق من به دنبال تكامل شما و عشق بدون قيد و شرط شماست. كه شما را در هيچ شرايطي ترك نخواهد كرد. بلكه شما را تغيير خواهد داد و به شما اعتماد در فرزند مرا خواهد آموخت. فرزندانم، همراه با عشقم شمارا نجات مي‌دهم و شما را شاهداني براي نيكويي هاي فرزندم مي‌سازم. بنابراين فرزندانم براي شهادت عشق در نام فرزند من نترسيد. متشكرم.
To compare Medjugorje messages with another language versions choose

For God to live in your hearts, you must love.

`