رسالة, ژوئيه 2 2009


 

رسالة, ژوئيه 2 2009 [O]

فرزندان عزيزم! من شما را فرا خوانده‌ام زيرا به شما نياز دارم. من به قلبهايي براي عشقي بي‌اندازه نيازمندم. قلبهايي كه غرور را حمل نمي‌كند و قلبهايي كه آماده است براي عشق ورزيدن به فرزند عاشق من. آنهايي كه حاضرند خود را مانند فرزند من قرباني كنند. من به شما نيازمندم. در واقع براي اينكه با من باشيد خودتان را ببخشيد و ديگران را ببخشيد و فرزندم را بپرستيد. او را بپرستيد و (شفاعت كنيد) براي كساني كه او را نشناخته‌اند. وعشق او را درك نكرده‌اند. بنابراين من به شما نيازمندم بنابراين شما را فرا مي‌خوانم. متشكرم.
To compare Medjugorje messages with another language versions choose

For God to live in your hearts, you must love.

`