رسالة, اُكتبر 2 2009


 
فرزندان عزيزم! به شما مي‌نگرم و در قلبهاي شما درد را مي‌يابم. به كجا مي‌رويد فرزندانم؟ آيا شما چنان گناهي غرق شده‌ايد كه نمي‌توانيد آن را در خودتان متوقف كنيد؟شما گناهتان را توجيه كرده‌ايد و مطابق آن زندگي مي‌كنيد. زير صليب زانو بزنيد و به فرزند من بنگريد. او بر گناه پيروز شد و به خاطر شما مرد. فرزندانم تا شما زندگي كنيد. به من اجازه بدهيد تا كمكتان كنم تا نميريد بلكه در فرزند من تا به ابد حيات يابيد. متشكرم.
To compare Medjugorje messages with another language versions choose

For God to live in your hearts, you must love.

`