رسالة, ژانويه 25 2010


 
فرزندان عزيزم! شايد اين لحظه زماني براي دعاي شخصي شما باشد كه به دنبال ايماني هستيد كه در قلبهاي شما رشد كند. و تا شهادتي شادي‌بخش براي رشد ديگران باشد. من با شما هستم و ميخواهم به همه شما الهام بخشم ، رشد دهم و احيا كنم در خداوندي كه شما را آفريده است. متشكرم براي اين كه پيغام مرا شنيديد.
To compare Medjugorje messages with another language versions choose

For God to live in your hearts, you must love.

`