رسالة, آوريل 25 2010


 

رسالة, آوريل 25 2010 [O]

فرزندان عزيزم! در اين لحظه كه شما دعا ميكنيد و به دنبال شفاعت من هستيد من شما را فرا ميخوانم فرزندان كوچكم تا دعا كنيد و در ميان دعاهايتان من بتوانم به شما كمك كنم تا قلبهاي بيشتري براي پيغام هاي من باز شود. براي نيت‌هاي من دعا كنيد . من با شما هستم و براي هر يك از شما نزد پسرم شفاعت مي‌‌كنم. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
To compare Medjugorje messages with another language versions choose

For God to live in your hearts, you must love.

`