رسالة, ژوئيه 2 2010


 

رسالة, ژوئيه 2 2010 [O]

فرزندان عزيزم صداي مادرانه من كه امروز به سوي شما مي‌آيد صدايي است از حقيقت و زندگي. پسرم كه زندگي است و شما را دوست مي دارد و شما را حقيقتا مي‌شناسد. براي اينكه خودتان را بشناسيد و دوست داشته باشيد بايد فرزند مرا بشناسيد و دوست داشته باشيد. براي اينكه ديگران را بشناسيد و دوست داشته باشيد بايد فرزند مرا در ديگران ببينيد. بنابراين فرزندانم دعا كنيد، دعاكنيد كه بتوانيد درك كنيد و تسليم روح آزادي شويد كاملا تبديل شده و در اين راه پادشاهي آسمان در قلبهاي شما روي زمين بيايد. متشكرم.
To compare Medjugorje messages with another language versions choose

For God to live in your hearts, you must love.

`