رسالة, اوت 2 2010


 

رسالة, اوت 2 2010 [O]

فرزندان عزيزم ! امروز شما را فرامي‌خوانم كه با من همراه شويد براي ساختن پادشاهي آسمان در قلبهاي شما تا شما آنچه را كه شخصي است فراموش كنيد و مانند فرزند من فكر كنيد كه خواستخداوند چيست. او براي شما چه مي‌خواهد؟ به شيطان اجازه ندهيد كه براي شما برنامه‌هاي شادي‌هاي زميني را باز كند. اين برنامه‌ها بدون پسر من ، فرزندانم دروغين و بسيار كوتاه هستند. پسر من زنده است. من به شما شادي ابدي و آرامش و اتحاد با پسرم را ارائه مي‌دهم. متشكرم.
To compare Medjugorje messages with another language versions choose

For God to live in your hearts, you must love.

`