رسالة, اُكتبر 25 2010


 
فرزندان عزيزم! شايد اين زمان لحظه دعاي شما باشد. كلام من فرزندان كوچكم اين است كه مي‌خواهم كه شما را فرا بخوانم براي اينكه تصميم بگيريد راهي از تبديل را پيروي كنيد. بنابراين دعا كنيد و از همه مقدسين شفاعت بخواهيد. شايد آنها براي شما نمونه‌اي از انگيزه و شادي به سمت زندگي ابدي باشند. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
To compare Medjugorje messages with another language versions choose

For God to live in your hearts, you must love.

`