رسالة, نوامبر 25 2010


 
فرزندان كوچكم! من به شما مي‌نگرم و مي‌بينم در قلبهاي شما مرگي بدون اميد است. گرسنگي و عدم آرامش. بنابراين هيچ دعا و اعتمادي به خدا در آن نيست. به همين علت است كه بسياري به من اجازه مي‌دهند كه اميد و شادي را بياورم. وجودتان را باز كنيد. قلبهايتان را به رحمت خدا باز كنيد و او تمام نيازهايتان را به شما خواهد داد و قلبهايتان را پر از آرامش خواهد نمود. زيرا او آرامش و اميد شماست. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
To compare Medjugorje messages with another language versions choose

For God to live in your hearts, you must love.

`