رسالة, فوريه 2 2011 - Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja Mirjane


 

رسالة, فوريه 2 2011 [O] - Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja Mirjane

فرزندان من شما به دور من جمع شده‌ايد. شما در طلب راهتان هستيد. شما طلب ميكنيد. شما حقيقت را طلب مي‌كنيد ولي فراموش مي‌كنيد كه چه چيز اهميت دارد . شما فراموش ميكنيد كه به درستي دعا كنيد. لب‌هاي شما واژه‌هاي بسياري را مي‌گويد ولي روح شما چيزي احساس نمي‌كند. در تاريكي سرگردان هستيد . شما تصويري از خدا را براي خودتان ترسيم مي‌كنيد ولي نه آنگونه كه حقيقتاً او در عشق و محبتش هست. فرزندان عزيزم دعاي صحيح از عمق قلب شما مي‌آيد از رنج‌هايتان از شادي‌هايتان از طلب بخشايش از گناهانتان. در اين مسير است كه خداي حقيقي را درونتان خواهيد شناخت چون او را طبق حقيقتش ترسيم خواهيد كرد. دعاهايتان تمام آرزوهاي مرا برايتان به ارمغان خواهد آورد و چيزهايي كه من براي شما در اينجا مأموريت آن را دارم براي اينكه در اتحاد خانواده الهي باشيد. متشكرم.
To compare Medjugorje messages with another language versions choose

For God to live in your hearts, you must love.

`