رسالة, فوريه 25 2012


 

رسالة, فوريه 25 2012 [O]

فرزندان عزيزم! در اين لحظات بخصوص شما را به دعا كردن با تمام قلبتان مي‌خوانم. فرزندان كوچكم شما بسيار صحبت مي‌كنيد ولي كم دعا ميكنيد. كتاب مقدس را بخوانيد و در آن تعمق كنيد تا كلمات نوشته شده در آن جزئي از زندگي شما شود. شما را تشويق مي‌كنم و دوستتان دارم باشد كه در خداوند بتوانيد آرامش و شادي زندگي را پيدا كنيد. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
To compare Medjugorje messages with another language versions choose

For God to live in your hearts, you must love.

`