رسالة, اُكتبر 25 1987


 
فرزندان عزيزم! امروز مي‌خواهم كه شما را به بهشت دعوت كنم. اين راهي است كه براي كساني كه خدا را ندارند دشوار است. فرزندان عزيزم براي هر چيزي كه خداوند به شما در كمال خودش تقديم مي‌كند ايمان داشته و با او باشيد. شما دعوت شده ايد و نياز داريد كه به خدا پاسخ دهيد كسي كه شما را ازطريق من خوانده است. دعا كنيد زيرا در دعاهايتان هر يك از شما قادر به دستيابي كامل به عشق باشيد. من شما را بركت مي‌دهم و مي‌خواهم به شما از طريق هر كسي كه تحت پوشش من باشد كمك كنم. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
To compare Medjugorje messages with another language versions choose

For God to live in your hearts, you must love.

`