رسالة, نوامبر 25 1987


 
فرزندان عزيزم !امروز هر يك از شما را فرا مي‌خوانم به اينكه همه چيز را كاملا به من تسليم كنيد. تنها از اين طريق من قادر خواهم بود كه شما را به حضور خدا ببرم. فرزندان عزيزم شما مي‌دانيد كه من شما را با عشقي بسيار دوست دارم و مي‌خواهم هر يك از شما به من تعلق داشته باشيد اما خدا به شما آزادي كامل داده است كه من خالصانه و متواضعانه تسليم آن هستم. من مي‌خواهم كه فرزندان عزيزم به شمادر هر چيزي كه نقشه خداوند براي اين كليسا است كمك كنم. اگر شما دعا نكنيد شما قادر به درك عشق و نقشه خداوند براي كليسا و فرد فرد شماست نخواهيد بود. دعا كنيد كه شيطان شما را با قدرت فريبنده خود اغوا نكند . من با شما هستم و مي‌خواهم كه مرا باور كنيد و بدانيد كه دوستتان دارم. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
To compare Medjugorje messages with another language versions choose

For God to live in your hearts, you must love.

`