رسالة, آوريل 25 1988


 

رسالة, آوريل 25 1988 [O]

فرزندان عزيزم! خداوند مي‌خواهد شما را پاك سازد. بنابراين از طريق من او شما را به تسليم شدن كامل مي‌خواند. اجازه دهيد تا عشاء رباني زندگي شما باشد. بفهميد كه كليسا مكان خداوند است و در اين مكاني كه من شما را جمع‌كرده‌ام. و مي‌خواهم به شما راه خداوند را نشان دهم. بياييد و دعا كنيد نه اينكه به ديگران نگاه كنيد وتهمت بزنيد بلكه زندگي شما شهادتي به پاكي باشد. كساني كه زندگي‌شان در روز و شب پاك باشد. بنابراين فرزندان كوچكم ايمان داشته و دعا كنيد كه پدر ايمان شما را زياد كند و آنچه نياز داريد به شما بدهد. من با شما هستم. و شادمانم براي تبديل شدن شما و از شما با پوشش مادرانه محافظت مي‌كنم. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
To compare Medjugorje messages with another language versions choose

For God to live in your hearts, you must love.

`