رسالة, آوريل 25 1989


 

رسالة, آوريل 25 1989 [O]

فرزندان عزيزم! شما را مي‌خوانم به اينكه خودتان را كاملا تسليم خدا كنيد. هر چيزي كه براي شما اتفاق مي‌افتد را در دستهاي خداوند قرار دهيد. تنها از اين طريق شادي را در قلبتان احساس خواهيد كرد. فرزندان كوچكم در هر چيزي شاد باشيد و شكرگزاري خود را به خداوند تقديم كنيد زيرا هر چيزي هديه‌اي از خدا به سوي شماست. اين راه زندگي شماست و به اين ترتيب قادر خواهيد بود كه براي هر چيزي شكرگزاري كرده و خداوند را در هر چيزي كشف كنيد. حتي در گلهاي كوچك. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
To compare Medjugorje messages with another language versions choose

For God to live in your hearts, you must love.

`