رسالة, اوت 25 1989


 

رسالة, اوت 25 1989 [O]

فرزندان عزيزم! امروز شما را فرا مي‌خوانم كه دعا كنيد. با معني دعا فرزندان كوچكم شما شادي و آرامش را بدست خواهيد آورد. همچنين دعاهاي شما رحمت بسيار خداوند را خواهد آورد. بنابراين فرزندان كوچكم اجازه دهيد كه دعاهايتان نوري براي هر يك از شما باشد. بخصوص شما را فرا مي‌خوانم كه دعا كنيد براي كساني كه از خدا دور هستند و تبديل نشده‌انددر آنصورت قلبهاي ما ثروتمند خواهد بود زيرا خدا بر هر قلبي حكومت خواهد كرد. بنابراين فرزندان كوچكم دعا كنيد دعا كنيد دعا كنيد. اجازه بدهيد كه دعاهايتان بر تمام دنيا حكومت كند. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
To compare Medjugorje messages with another language versions choose

For God to live in your hearts, you must love.

`