رسالة, دسامبر 25 1990


 
فرزندان عزيزم ! امروز شما را دعوت مي‌كنم بخصوص براي دعا كردن براي آرامش و صلح. فرزندان عزيزم بدون آرامش شما نمي‌‌توانيد در مسيح كوچك متولد شويد و همچنين نمي‌توانيد روزانه زندگي كنيد. بنابراين دعا كنيد كه خداي آرامش با پوشش خود از شما محافظت كرده و او به شما كمك كند كه عظمت و مهمي آرامش را در قلبهايتان درك كنيد. در اين مسير شما قادر خواهيد بود كه الهام بخش آرامش از قلبهايتان به همه جهان باشيد. من با شما هستم و نزد خدا براي هر يك از شما شفاعت مي‌كند. دعا كنيد زيرا شيطان مي‌خواهد نقشه‌هاي مرا براي صلح از بين ببرد. با يكديگر آشتي كنيد و با معني زندگيتان كمك كنيد كه آرامش در جهان سلطنت كند. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
To compare Medjugorje messages with another language versions choose

For God to live in your hearts, you must love.

`