رسالة, ژانويه 25 1991


 
فرزندان عزيزم! امروز نيز شما را به دعا كردن دعوت مي‌كنم. دعاهاي شما براي آرامش باشد. شيطان قوي است و مي‌خواهد كه زندگي هر بشري را نابود كند و همچنين طبيعيت و اين سياره‌اي كه زندگي مي‌كنيد. بنابراين فرزندان عزيزم دعا كنيد كه خودتان را محافظت كنيد و از طريق دعاهايتان خداوند به شما آرامش و بركت دهد. خدا مرا فرستاده است كه به شما كمك كنم. من مي‌خواهم كه رزاري را درك كنيد.در حال حاضر رزاري تنها مي‌تواند معجزاتي در جهان و زندگي شما بكند. من شما را بركت مي دهم و تا زماني كه خداوند اجازه دهد با شما هستم. متشكرم از اينكه به حضور من در اينجا خيانت نمي‌كنيد و من از شما متشكرم براي پاسخ به خدمتگزاري خداوند و آرامش او. متشكرم ازاينكه پيغام مرا شنيديد.
To compare Medjugorje messages with another language versions choose

For God to live in your hearts, you must love.

`