رسالة, ژوئن 25 1992


 

رسالة, ژوئن 25 1992 [O]

فرزندان عزيزم! امروز نيز شاد هستم از اينكه شما را الهام بخش هستم حتي اگر كمي غم در قلب من است به خاطر كساني كه اين راه را آمدند ولي بعد از مدتي رها كردند. حضور من اينجا براي هدايت شما ست در راهي جديد راهي از نجات. بنابراين شما را دوباره ميخوانم كه هر روزه تبديل شده اما شما دعا نمي كنيد و نمي‌توانيد بگوييد كه تبديل شده‌ايد. من براي شما دعا كرده و نز خدا براي آرامش شما شفاعت ميكنم. اول براي آرامش قلبهايتان و بعد براي اطرافيان شما. باشد كه خداوند آرامش شما باشد. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
To compare Medjugorje messages with another language versions choose

For God to live in your hearts, you must love.

`