رسالة, سپتامبر 25 1992


 
فرزندان عزيزم! امروز نيز به شما مي‌گويم كه من با شما هستم در اين روزهاي آشفته كه شيطان مي‌خواهد هر چيزي را كه من و فرزندم مسيح ميسازيم نابود كند. بخصوص او (شيطان) مي‌خواهد كه روح‌هاي شما را از بين ببرد. او مي‌خواهيد شما را از زندگي مسيحي دوركرده واز فرامين خداوند كه كليسا شما را به زندگي در آن دعوت مي‌كند. شيطان ميخواهد كه همه چيز را خراب كند هرچيزي كه در شما و در اطرافتان پاك و مقدس است. بنابراين فرزندان كوچكم دعا كنيد دعا كنيد دعا كنيد تا قادر باشيد كه آنچه از طريق آمدن من خداوند به شما مي‌دهد را درك كنيد. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
To compare Medjugorje messages with another language versions choose

For God to live in your hearts, you must love.

`