رسالة, دسامبر 25 1992


 
فرزندان عزيزم! امروز مي‌خواهم كه شما را در اين مكان تحت حمايت خودم از حملات شيطان محافظت كنم. امروز زمان آرامش است اما اگرچه همه جهان در فقدان آرامش است. بنابراين من شما را مي‌خوانم كه دنيايي جديد به همراه من پر از آرامش بسازيد با معني واقعي دعا. بدون شما من نمي‌توانم كاري كنم بنابراين همه شما را فرا مي‌خوانم با محبتي مادرانه و خدا به شما آرامش خواهد داد. بنابراين وجودتان را به نقشه‌هاي خداوند و اهدافش براي شما بازكنيد تا قادر باشيد كه با او در آرامش و نيكويي همكاري كنيد. فراموش نكنيد كه زندگي شما به شما تعلق ندارد اما هديه‌اي است كه به وسيله آن شادي را به ديگران بدهيد و آنها را به زندگي ابدي هدايت كنيد. به مسيح حساس بوده و او هميشه همراه شما خواهد بود. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
To compare Medjugorje messages with another language versions choose

For God to live in your hearts, you must love.

`