رسالة, سپتامبر 25 1993


 
فرزندان عزيزم! من مادر شما هستم و شما را دعوت مي‌كنم كه به خدا از طريق دعاهايتان نزديك شويد زيرا او آرامش و نجات دهنده شماست. بنابراين فرزندان كوچكم آن را در چيزهاي مادي طلب نكنيد بلكه خدا را بطلبيد. من براي شما دعا مي‌كنم و نزد خدا براي هريك از شما بخصوص شفاعت مي‌كنم. من به دعاهاي شما مي‌نگرم كه مرا مي‌پذيريد و پيغام‌هاي مرا از روزهاي اول ظهورم پذيرفتيد. و بنابراين قلبهايتان را به دعا بازكنيد و در آن معجزات اتفاق خواهد افتاد. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
To compare Medjugorje messages with another language versions choose

For God to live in your hearts, you must love.

`