رسالة, آوريل 25 1995


 

رسالة, آوريل 25 1995 [O]

فرزندان عزيزم! امروز شما را به عشق فرا مي‌خوانم . فرزندان كوچكم بدون عشق شما نمي‌توانيد زندگي كنيد نه با خدا و نه با برادرتان. بنابراين شما را فرا ميخوانم كه قلبهايتان را به عشق خداوند باز كنيد كه عشقي بزرگ است و براي هر يك از شماست. عشقي براي بشريت كه من نزد شما فرستاده شده‌ام كه راه نجات را نشان دهم. راه عشق. اگر شما عشق خداوند را در مقام اول نداشته باشيد همچنين شما قادر به عشق ورزيدن به همسايه‌تان هم نخواهيد بود. بنابراين فرزندان كوچكم دعا كنيد و از طريق دعاهايتان عشق كشف خواهد شد. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
To compare Medjugorje messages with another language versions choose

For God to live in your hearts, you must love.

`