رسالة, نوامبر 25 1996


 
فرزندان عزيزم! امروز دوباره شما را دعوت مي‌كنم به اينكه دعا كنيد تا از طريق دعاهايتان و روزه و قرباني‌هاي كوچك وجودتان براي مسيح آماده شود. در اين لحظات فرزندان كوچكم كه زمان فيض براي شماست از هر لحظه استفاده كنيد و نيكويي كنيد براي اينكه تنها از اين طريق تولد مسيح را در قلبهايتان احساس واهيد كرد. اگر با زندگيتان نمونه باشيد نشانه‌اي از عشق خداوند خواهيد بود و شادي در قلب مردم پيروز خواهد شد. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
To compare Medjugorje messages with another language versions choose

For God to live in your hearts, you must love.

`