رسالة, دسامبر 25 1996


 
فرزندان عزيزم! اموز با شما هستم و بخصوص مسيح را در دستهايم براي شما آورده ام . فرزندان كوچكم وجودتان را به صداي او باز كنيد. او شما را به شادي مي‌خواند. فرزندان كوچكم، زندگي شاد با پيغام‌ها و انجيل داشته باشيد. در اين لحظه تكرار ميكنم كه با شما هستم فرزندان كوچكم و من مادر شما هستم و مي‌خواهم عشق خدا را براي شما آشكار كنم و همچنين آرامش خداوند را. من نمي‌خواهم كه زندگي شما در غم باشد. اما براي اينكه شادي ابدي را مطابق انجيل تشخيص دهيد. تنها از اين طريق زندگي شما معني مي‌گيرد. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
To compare Medjugorje messages with another language versions choose

For God to live in your hearts, you must love.

`