رسالة, مارس 2 1997 - Zjevení Panny Marie pro vizionářku Mirjanu

Other languages: Română, زبان_فارسی

 

رسالة, مارس 2 1997 [O] - Zjevení Panny Marie pro vizionářku Mirjanu

فرزندان عزيزم! دعا كنيد براي برادراني كه تجربه عشق پدر آسماني را ندارند و كساني كه فقط به زندگي زميني اهميت مي‌دهند. قلبهايتان را بازكنيد به سمت آنها و به آنها پسر مرا نشان دهيد كسي كه آنها را دوست دارد. نور من باشيد و با جانهايتان بدرخشيد در جايي كه تاريكي حكومت مي‌كند. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
To compare Medjugorje messages with another language versions choose

For God to live in your hearts, you must love.

`