رسالة, ژوئيه 25 1997


 

رسالة, ژوئيه 25 1997 [O]

فرزندان عزيزم! امرو شما را دعوت مي‌كنم كه به دعاهاي من پاسخ دهيد. من مي‌خواهم فرزندان عزيزم كه در اين زماني گوشه‌اي براي دعا شخصي‌تان پيدا كنيد. من مي خواهم شما را به سوي دعاي با تمام قلب هدايت كنم تنها از اين طريق درك خواهيد كرد كه زندگيتان بدون دعا خالي است. شما معني زندگي را كشف خواهيد كرد وقتي خدا را در دعاهايتان كشف كنيد. اين دليلي است كه فرزندان كوچكم درب قلبتان را بازكرده و درك كنيد كه لذت دعا چيست و بدون آن شما نمي‌توانيد زندگي كنيد. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
To compare Medjugorje messages with another language versions choose

For God to live in your hearts, you must love.

`