رسالة, اوت 25 1997


 

رسالة, اوت 25 1997 [O]

فرزندان عزيزم! خدا به من اين زمان را داده است و مانند هديه‌اي به شما كه من به شما بياموزم و راهنمايي تان كنم در راه نجات. فرزندان عزيزم اكنون شما فيض را درك نمي‌كنيد اما بزودي زماني مي‌رسد كه براي اين پيغام‌ها گريه خواهيد كرد. اين دليلي است كه فرزندان كوچكم به تمام معني كلمه زندگي كنيد از طريق اين زمان فيض و تجديد دعاهايتان تا اينكه دعاهايتان باعث شادي شما شود. بخصوص شما را فرا مي‌خوانم تا كساني باشيد كه خود را به قلب معصوم من وقف مي‌كنيد تا نمونه‌اي براي ديگران باشيد. شما را فرا مي‌خوانم كه به همراه كشيشان و برادران مذهبيتان و خواهرانتان به دعا با رزاري بپردازيد و آن را به عنوان دعا به ديگران تعليم دهيد. رزاري فرزندان كوچكم مخصوص من است از طريق رزاري قلبهاي شما به من باز شده و من قادر هستم كه به شما كمك كنم. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
To compare Medjugorje messages with another language versions choose

For God to live in your hearts, you must love.

`