رسالة, نوامبر 25 1997


 
فرزندان عزيزم! امروز شما را دعوت مي‌كنم كه درك كنيد موقعيت مسيحي چيست؟ فرزندان كوچكم من شما را هدايت ميكنم تا درا ين زمان فيض شما در مورد موقعيت مسيحيتان جدي باشيد. شهداي مقدس شاهديني هستند. و من مسيحي هستم و خدا را بالاتر از هر چيز دوست دارم. فرزندان كوچكم امروز همچنين شما را دعوت مي‌كنم كه شاد باشيد و مسيحياني خوشبخت باشيد كه پاسخگو و جدي بوده و خداوند شما را بخصوص مي‌خواند ببه عنوان دستاني باز و شادي بخش براي كساني كه ايمان نداردند و از طريق زندگيتان شما كه نمونه‌اي خواهد بود آنها ايمان و عشق خدا را دريافت كنند. بنابراين دعا كنيد دعا كنيد دعا كنيد كه قلبهاي شما باز شده و به كلام خدا حساس باشد. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
To compare Medjugorje messages with another language versions choose

For God to live in your hearts, you must love.

`