رسالة, مارس 25 1999


 

رسالة, مارس 25 1999 [O]

فرزندان عزيزم! شما را فرا مي‌خوانم كه با تمام قلب دعا كنيد بخصوص فرزندان كوچكم، شما را فرا مي‌خوانم كه براي تبديل گناهكاران دعا كني، براي آن‌هايي كه قلب مرا و قلب فرزندم را با شمشير نفرت و كفر روزانه‌شان سوراخ كرده‌اند. به ما اجازه بدهيد دعا كنيم. فرزندان كوچكم، براي همه آن‌هايي كه نمي‌خواهند عشق خداوند را بشناسند. حتي اگرچه آنها در كليسا هستند. تنها با عشق و دعا فرزندان كوچكم مي‌توانيد در اين زماني كه براي تبديل شما داده شده است زندگي كنيد. خداوند را در مكان اول قرار دهيد و بعد مسيح جلال يافته دوست شما خواهد شد. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
To compare Medjugorje messages with another language versions choose

For God to live in your hearts, you must love.

`