رسالة, دسامبر 25 1999


 
فرزندان عزيزم! اكنون زمان فيض است. فرزندان كوچكم، امروز بخصوص با مسيح كوچك كه در آغوشم گرفته‌ام به شما قابليت داشتن آرامش را مي‌دهم. از طريق آري گفتن و تصميمي شماست كه امكان بازشدن آرامش بوجود مي‌آيد. . تنها از اين طريق فرزندان كوچكم قرن‌هاي براي شما لحظه‌اي از آرامش خواهد بود. بنابراين مسيح كوچك متولد شده را در مكان اول زندگيتان قرار دهيد و او شما را به راه نجات هدايت خواهد كرد. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
To compare Medjugorje messages with another language versions choose

For God to live in your hearts, you must love.

`