Our Lady of Medjugorje Messages containing 'طوفاني'

فرزندان عزيزم! امروز با شما هستم بخصوص براي شما آرامش و بركتي مادرانه آورده‌ام. من دعا مي‌كنم براي شما و نزد خدا براي شما شفاعت مي‌كنم كه درك كنيد كه هر يك از شما حاملان آرامش هستيد. شما نمي‌توانيد آرامش داشته باشيد اگر در قلبتان آرامش خداوند نباشد. اين دليلي است كه فرزندان كوچكم دعا كنيد دعا كنيد دعا كنيد زيرا دعا پايه و اساس آرامش است. قلبهايتانرا در اين لحظه به خداوند باز كنيد كه او دوست شما خواهد بود. زماني كه دوستي حقيقي با خدا احيا شود هيچ طوفاني نمي‌تواند آن را خراب كند. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
To compare Medjugorje messages with another language versions choose

For God to live in your hearts, you must love.

`