Nove duhovne zajednice i pokreti

Upiti o pozivu i poslanju Crkve danas

Other languages: English, Deutsch, Français, Hrvatski, Italiano, Polski

Uvod: Novi oblici evanđeoskog života kao dar Duha Svetoga i "znak vremena"

Kada se zapita za posebno uočljive znakove nade u našoj današnjoj Crkvi, često se navode nove duhovne zajednice i pokreti. Zasigurno s pravom, budući da jamačno predstavljaju izvorni kršćanski odgovor na izazov kulturološke situacije vjere (usp. Medard Kehl SJ, "Communio" - jedna izblijedjela vizija? u: Stimmen der Zeit, br. 7/1997, 453.)

Koncilski dokumenti su uvijek stavljali u prvi plan zajedništvo cijelog Božjeg naroda u poslanju i pozivu Crkve u svijeta. I biskupske sinode zadnjeg desetljeća naglasile su zajedništvo u Crkvi kao dar Duha u obilju karizmi i životnih oblika: poziv i poslanje laika (1987), izobrazba svećenika u kontekstu sadašnjeg trenutka (1990) i Bogu posvećen život (1994).

Sljedeći opis pokušat će odrediti mjesto novih duhovnih zajednica i pokreta; pritom se osobito opisuju važne značajke i zajedničke odrednice, ali se imenuju i mogući problemi i teškoće. Razmišljanja žele predočiti i središnje crkveno-pravno stajalište koje se s pravom može nazvati preambulom svih oblika apostolata laika. U novom kodeksu kanonskog prava iz 1983. godine u kanonu 215 stoji : "Vjernici mogu slobodno osnivati i voditi društva za dobrotvorne ili nabožne svrhe ili za promicanje kršćanskog poziva u svijetu, te održavati sastanke radi zajedničkog postignuća tih ciljeva." Ovo pravo udruživanja i zajedničkog djelovanja odredio je već Drugi vatikanski koncil dekretom o apostolatu laika "Apostolicam actuositatem" (usp. AA 19). I on predstavlja pravnu osnovu za sva udruživanja osoba u Crkvi, počevši od povremenih sastanaka pa sve do najviših oblika zajedničkog života kao što su redovi i sekularni instituti.

 

Da bi Bog živio u vašim srcima, morate ljubiti.

`