Poruka, 18. ožujak 2002. - Godišnje Gospino ukazanje Mirjani


 

Poruka, 18. ožujak 2002. [O] - Godišnje Gospino ukazanje Mirjani

Ukazanje je započelo u 9.27 h i trajalo do 9.34 h. Gospa je dala slijedeću poruku:
Draga djeco! Kao majka vas molim, otvorite svoje srce, pružite ga meni i ničega se ne bojte. Ja ću biti s vama i naučit ću vas kako da stavite Isusa na prvo mjesto. Naučit ću vas da ga ljubite i da mu u potpunosti pripadate. Shvatite, draga djeco, da bez moga Sina nema spasenja. Trebate spoznati da je On vaš početak i vaš kraj. Samo s tom spoznajom možete biti sretni i zaslužiti život vječni. Ja, kao vaša majka to želim za vas. Hvala što ste se odazvali mome pozivu.
Za uspoređivanje poruke sa drugimi jezičnimi verzijemi izaberete

Da bi Bog živio u vašim srcima, morate ljubiti.

`