Poruka, 18. ožujak 2005. - Godišnje Gospino ukazanje Mirjani


 

Poruka, 18. ožujak 2005. [O] - Godišnje Gospino ukazanje Mirjani

Ukazanje je započelo u 14:09 h i trajalo do 14:14. Gospa je dala slijedeću poruku:
Draga djeco! Ja dolazim k vama kao majka koja iznad svega ljubi svoju djecu. Djeco moja, želim i vas naučiti voljeti. Molim za to. Molim da u svakom svom bližnjem prepoznate mog Sina. Put k mome Sinu, koji je istinski mir i ljubav, ide preko ljubavi prema svim bližnjima. Djeco moja, molite i postite da bi vaše srce bilo otvoreno za ovu moju nakanu.
Za uspoređivanje poruke sa drugimi jezičnimi verzijemi izaberete

Da bi Bog živio u vašim srcima, morate ljubiti.

`