Razmišljanje iz Poruka, 25. rujan 2007.

Molitva - Put do savršne ljubavi


 
Draga djeco! I danas vas sve pozivam da vaša srca plamte što žešćom ljubavlju prema Raspetome i ne zaboravite da je iz ljubavi prema vama dao svoj život da bi vi bili spašeni. Dječice, meditirajte i molite da bi se vaše srce otvorilo prema Božjoj ljubavi. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.

Gospa nas u poruci koju smo upravo čuli majčinskim riječima potiče na sve veću ljubav prema Raspetome. Ta ljubav mora strujati iz našeg srca, jer srce je središte čovjekova bića. Srce, možemo slobodno reći - to je čovjek. Gospa nas je mnogo puta poticala se probudimo, da počnemo ljubiti, jer samo je ljubav plodonosna. Samo djela koja činimo iz ljubavi, samo molitve koje molimo iz ljubavi, idu direktno Bogu u srce.

Bog je za nas učinio sve, poslao nam je nam je svoga Sina da svaki koji živi po njemu ima život vječni (usp. 1 Iv 5,11-13). Bog ništa tako silno ne želi nego da se čovjek spasi. Ako Bog to tako silno želi, što mi čekamo, zašto mu se opiremo, zašto mu se ne otvorimo potpuno?

U drugom dijelu poruke Gospa nas poziva na meditiranje Božje riječi tako da Božja riječi prodre u nutrinu naše duše i ražari sve više i više čežnju našeg srca za Bogom. Što se više uživimo u Božju riječ, čežnja postaje veća. To je čežnja koja zna da prava i istinska sreća može doći samo od Boga. To Gospa zna jer je i ona čuvala Božje riječi u svom srcu, meditirala o njima i živjela ih (usp. Lk 2, 19.51).

Blažena Djevica Marija je uzor Crkve i po tome što je ona Djevica koja moli (Virgo orans), ali je istovremeno i ona koja nas svojim primjerom potiče na ispravan molitveni stav prema Bogu. Često nas Gospa poziva na molitvu, a to je zato što smo mlaki ili ne znamo ispravno moliti. Neki se mole samo onda kad je teško ili kad ih pritisnu križevi, patnje ili nevolje. Ne treba moliti samo tada. Pozvani smo moliti i onda kad nam je dobro, kad nam u životu ide. Tada prije svega treba moliti molitvu zahvale da nas Bog još više blagoslovi i umnoži darove koje nam je dao. Molitva nije nešto sporedno, nego je molitva pitanje života i smrti. Kao što je utopljeniku potreban zrak tako je i svakom vjerniku potrebna molitva jer preko nje silazi na nas milost, a preko molitve mi uzdižemo srca Bogu. Dok razmišljamo o Mariji, Majci utjelovljene Riječi i Učiteljici duhovnoga života, zahvaljujemo joj što nas odgaja i poučava u svojoj školi ljubav.

Fra Danko Perutina
Međugorje 26.09.2007

Za uspoređivanje poruke sa drugimi jezičnimi verzijemi izaberete

Da bi Bog živio u vašim srcima, morate ljubiti.

`