Poruka, 2. travanj 2009. - Gospina poruka vidjelici Mirjani


 

Poruka, 2. travanj 2009. [O] - Gospina poruka vidjelici Mirjani

Draga djeco! Božja ljubav je u mojim rječima. Djeco moja, to je ljubav koja vas želi okrenuti pravednosti i istini. To je ljubav koja vas želi spasiti od zabluda. A vi, djeco moja? Vaša srca ostaju zatvorena, tvrda su i ne odgovaraju na moje pozive, neiskrena su. Majčinskom ljubavlju molim za vas jer želim da svi uskrsnete u mome Sinu. Hvala vam. Gospa je blagoslovila sve prisutne i sve nabožne predmete.
Za uspoređivanje poruke sa drugimi jezičnimi verzijemi izaberete

Da bi Bog živio u vašim srcima, morate ljubiti.

`