Poruka, 25. srpanj 2009.


 
Draga djeco! Neka vam ovo vrijeme bude vrijeme molitve. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.
Za uspoređivanje poruke sa drugimi jezičnimi verzijemi izaberete

Da bi Bog živio u vašim srcima, morate ljubiti.

`